Platforma alternatívneho riešenia sporov

Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov upravuje hlavne alternatívne riešenie sporu medzi spotrebiteľom (cestujúcim) a predávajúcim (obchodníkom) vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy (zmluva o zájazde) alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou subjektom alternatívneho riešenia sporov: https://www.slov-lex.sk/

Platforma alternatívneho riešenia sporov - https://www.soi.sk/