Cenník prepravy a pokryté územie

Odchody denne zo Slovenska aj zo zahraničia na Slovensko

Pre zamestnávateľov a pracovné agentúry platí zľava 10 % pre obsadenia 10 miest za jeden kalendárny mesiac

Ceny platia pre trasy cez Slovensko :

 1. Michalovce - Vranov nad Topľou - Prešov - Poprad - Liptovský Mikuláš - Ružomberok - Žilina - Trenčín - Trnava - Bratislava

2. Michalovce - Košice - Rožňava - Rimavská Sobota - Lučenec - Zvolen - Nitra - Trnava - Bratislava

Nástupné miesta v Českej republike a Rakúsku v smere do Nemecka a krajín Beneluxu:  

                                                                 Viedeň, Brnenský kraj : -7 €

                                                                 Praha, Linz                   : - 10 €    

                                                                 Ostatné kraje Českej republiky a Rakúska - 10 € 
Odchod mimo uvedených trás sa účtuje príplatok v sume 0,50€ / km.

Účtuje sa vzdialenosť od najbližšieho bodu / odklonu od hlavnej trasy

Cenník prepravy balíkov, batožiny pre Rakúsko, Nemecko, Holandsko, Belgicko

( bez prepravovanej osoby )

do 10 kg (rozmer do 40x50x40cm) - 30 €

nad 10 kg (rozmer max 40x50x40x cm) - 2 €/kg

do 10 kg (rozmer nad 40x50x40 cm) - 40 €

nad 10 kg ( rozmer nad 40x50x40 cm) - cena 3 €/kg

Minimálna cena prepravy zásielok je 30 €.

Iné kusové zásielky :

TV: 50€/ks ( zabalený v kartónovom obale bublinková fólia )

Minimálna prepravná cena za 1 ks balíka alebo batožiny je 30,- €

Prepravné podmienky pre prepravu batožiny a balíkov bez prepravovanej osoby

Prepravovaná batožina musí byť riadne označená úplnou adresou s miestom doručenia a kontaktnými údajmi odosielateľa a adresáta.

V ZÁSIELKÁCH JE ZAKÁZANÉ PREPRAVOVAŤ

Omamné a psychotropné látky, jedy, jadrové materiály, rádioaktívne látky, vysoko rizikové chemické látky a podobne.

Ohrozené druhy voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, zásielky, ktorých obsah či úprava môžu ohroziť život alebo zdravie ľudí či poškodiť životné prostredie.

Zakázané je posielať zábavnú pyrotechniku, ktoré patria do skupiny Výbušné látky a predmety.

Prepravca nezodpovedá za za prevoz zásielky ktorej obsahom sú : Šperky, drahé kovy, bankovky, poštové známky a iné ceniny.

Prepravca si vyhradzuje právo nahliadnúť a skontrolovať obsah odosielanej zásielky !!!

Prepravca nezodpovedá za obsah prepravovaných batožín z hľadiska zdravotnej, colnej a právnej nezávadnosti.

Uvedené ceny sú vrátane DPH.