Cenník prepravy a pokryté územie trás

Odchody denne zo Slovenska aj zo zahraničia na Slovensko

Základná cena cestovného platí pre Trnavský, Bratislavský a Trenčiansky kraj

Cestovné pre Banskobystrický, Žilinský a Nitriansky kraj- základná cena +7 €

Cestovné pre Prešovský a Košický kraj - základná cena +14 €

Nástupné miesta v Českej republike -10€Zberné miesta sever SK

Michalovce, Vranov n. Topľou, Prešov, Poprad, L.Mikuláš, Ružomberok, Žilina, Trenčín, Trnava, Bratislava

Zberné miesta juh SK

Michalovce, Košice, Rožňava, Rimavská Sobota, Lučenec, Zvolen, Banská Bystrica, Nitra, Trnava, Bratislava

Odchod mimo zberných miest sa účtuje príplatok v sume 0,50€ / km.

Účtuje sa vzdialenosť od najbližšieho bodu / odklonu od hlavnej trasy

Cenník prepravy balíkov, batožiny pre Nemecko, Holandsko, Belgicko

( bez prepravovanej osoby )

do 10 kg (rozmer do 40x50x40cm) - 30 €

nad 10 kg (rozmer max 40x50x40x cm) - 2 €/kg

do 10 kg (rozmer nad 40x50x40 cm) - 40 €

nad 10 kg ( rozmer nad 40x50x40 cm) - cena 3 €/kg

Minimálna cena prepravy zásielok je 30 €.

Iné kusové zásielky :

TV: 50€/ks ( zabalený v kartónovom obale bublinková fólia )

Minimálna prepravná cena za 1 ks balíka alebo batožiny je 30,- €

Prepravné podmienky pre prepravu batožiny a balíkov bez prepravovanej osoby

Prepravovaná batožina musí byť riadne označená úplnou adresou s miestom doručenia a kontaktnými údajmi odosielateľa a adresáta.

V zásielkach je zakázané prepravovať !!!

Omamné a psychotropné látky, jedy, jadrové materiály, rádioaktívne látky, vysoko rizikové chemické látky a podobne.

Živé zvieratá, ohrozené druhy voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, zásielky, ktorých obsah či úprava môžu ohroziť život alebo zdravie ľudí či poškodiť životné prostredie.

Zakázané je posielať zábavnú pyrotechniku, ktoré patria do skupiny Výbušné látky a predmety.

Prepravca nezodpovedá za za prevoz zásielky ktorej obsahom sú : Šperky, drahé kovy, bankovky, poštové známky a iné ceniny.

Prepravca si vyhradzuje právo nahliadnúť a skontrolovať obsah odosielanej zásielky !!!

Prepravca nezodpovedá za obsah prepravovaných batožín z hľadiska zdravotnej, colnej a právnej nezávadnosti.

Uvedené ceny sú vrátane DPH.

+421 940 114 449 dispecingeu@gmail.com +421 940 721 320