Cenník prepravy a pokryté územie

Odchody denne zo Slovenska aj zo zahraničia na Slovensko

ORIENTAČNÝ CENNÍK PRE POKRYTÉ ÚZEMIA

(konečnú cenu prepravy Vám vypočíta operátor na telefónnych číslach +421940721320, alebo +421940114449

Pre zamestnávateľov a pracovné agentúry platí zľava 7 % pre obsadenia 10 miest za jeden kalendárny mesiac

Nástupné miesta na Slovensku:

 1. Michalovce - Trhovište - Sečovce - Bidovce - Budimír - Prešov - Strážske - Vranov nad Topľou - Hanušovce nad Topľou - Košice - Kapušany - Široké - Levoča - Poprad - Štrba - Hybe - Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš - Bešeňová - Ružomberok - Kraľovany - Turany - Vrútky - Bytča - Považská Bystrica - Beluša -  Žilina - Nové Mesto nad Váhom, Piešťany - Hlohovec - Trenčín - Trnava - Sereď - Veľké Zálužie - Nitra - Beladice - Tekovské Nemce - Nová Baňa - Žarnovica - Žiar nad Hronom - Zvolen - Banská Bystrica - Detva - Mýtna - Lučenec - Ožďany - Rimavská Sobota - Tornaľa - Plešivec - Rožňava - Moldava nad Bodvou - Senec -  Bratislava - Malacky - Kúty

Pre nástup/výstup na Slovensku mimo nástupných miest sa účtuje poplatok 0,5 €/ km do najbližšieho nástupného miesta.

Nástupné miesta v Českej republike : Brno - Praha - Plzeň - Ústí nad Labem

Pri platbe vopred má cestujúci nárok na 5% zľavu z ceny cestovného

                                                          Cenník prepravy balíkov, batožiny pre Rakúsko, Nemecko, Holandsko, Belgicko

( bez prepravovanej osoby )

do 10 kg (rozmer do 40x50x40cm) - 40 €

nad 10 kg (rozmer max 40x50x40x cm) - 4 €/kg

do 10 kg (rozmer nad 40x50x40 cm) - 50 €

nad 10 kg ( rozmer nad 40x50x40 cm) - cena 5 €/kg

Minimálna cena prepravy zásielok je 40 €.

Iné kusové zásielky :

TV: 60€/ks ( zabalený v kartónovom obale bublinková fólia )

Minimálna prepravná cena za 1 ks balíka alebo batožiny je 40,- €

Prepravné podmienky pre prepravu batožiny a balíkov bez prepravovanej osoby

Prepravovaná batožina musí byť riadne označená úplnou adresou s miestom doručenia a kontaktnými údajmi odosielateľa a adresáta.

V ZÁSIELKÁCH JE ZAKÁZANÉ PREPRAVOVAŤ

Omamné a psychotropné látky, jedy, jadrové materiály, rádioaktívne látky, vysoko rizikové chemické látky a podobne.

Ohrozené druhy voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, zásielky, ktorých obsah či úprava môžu ohroziť život alebo zdravie ľudí či poškodiť životné prostredie.

Zakázané je posielať zábavnú pyrotechniku, ktoré patria do skupiny Výbušné látky a predmety.

Prepravca nezodpovedá za za prevoz zásielky ktorej obsahom sú : Šperky, drahé kovy, bankovky, poštové známky a iné ceniny.

Prepravca si vyhradzuje právo nahliadnúť a skontrolovať obsah odosielanej zásielky !!!

Prepravca nezodpovedá za obsah prepravovaných batožín z hľadiska zdravotnej, colnej a právnej nezávadnosti.

Uvedené ceny sú bez DPH.