Cenník prepravy

Cenník prepravy balíkov, batožiny pre Nemecko, Holandsko, Belgicko

( bez prepravovanej osoby )

do 10 kg (rozmer do 40x50x40cm) - 30 €

nad 10 kg (rozmer max 40x50x40x cm) - 2 €/kg

do 10 kg (rozmer nad 40x50x40 cm) - 40 €

nad 10 kg ( rozmer nad 40x50x40 cm) - cena 3 €/kg

Minimálna cena prepravy zásielok je 30 €.

Iné kusové zásielky :

Pneumatiky: 10 €/ks

Bicykel: 50 €/ks ( zložený v kartónovom obale )

Bicykel: 80 €/ks ( voľne prepravovaný - demontované pedále a pootočené riadidlá , zabalený v bublinkovej fólii )

TV: 50€/ks ( zabalený v kartónovom obale bublinková fólia )

Minimálna prepravná cena za 1 ks balíka alebo batožiny je 30,- €

Prepravné podmienky pre prevu batožiny a balíkov bez prepravovanej osoby

Prepravovaná batožina musí byť riadne označená úplnou adresou s miestom doručenia a kontaktnými údajmi odosielateľa a adresáta.

V zásielkach je zakázané prepravovať !!!

Omamné a psychotropné látky, jedy, jadrové materiály, rádioaktívne látky, vysoko rizikové chemické látky a podobne.

Živé zvieratá, ohrozené druhy voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, zásielky, ktorých obsah či úprava môžu ohroziť život alebo zdravie ľudí či poškodiť životné prostredie.

Zakázané je posielať zábavnú pyrotechniku, ktoré patria do skupiny Výbušné látky a predmety.

Prepravca nezodpovedá za za prevoz zásielky ktorej obsahom sú : Šperky, drahé kovy, bankovky, poštové známky a iné ceniny.

Prepravca si vyhradzuje právo nahliadnúť a skontrolovať obsah odosielanej zásielky !!!

Prepravca nezodpovedá za obsah prepravovaných batožín z hľadiska zdravotnej, colnej a právnej nezávadnosti.

Uvedené ceny sú vrátane DPH.

dispecingeu@gmail.com                    +421 940 721 320